HidroConstruct

We Build Building and Great Homes.

We successfully cope with tasks of varying complexity, provide long-term guarantees and regularly master new technologies.

Get in touch

(+380) 50 318 47 07

65 Allerton Street 901 N Pitt Str, Suite 170, VA 22314, USA

November 7, 2022
ionrotaru

by ionrotaru

Subvenționarea este de 50% și maxim 2.5 mln la bazine de acumulare cu geomembrană pentru irigare și 5.0 mln la construcția iazurilor și reparația acestora.
Secțiunea a 3-a
Investiţii în sisteme și echipamente pentru irigare

 1. Domeniul de intervenție: stimularea extinderii suprafețelor terenurilor irigate întru
  asigurarea rezilienței climatice prin subvenționarea sistemelor sau echipamentelor de irigare noi,
  după cum urmează:
  1) sisteme de irigare staționare sau mobile (prin aspersiune, picurare, microaspersiune);
  2) staţii de pompare, utilaj și echipament din cadrul stației de pompare, de filtrare și/sau de
  fertigare;
  3) echipamentul care formează reţelele de aducţie şi/sau de distribuţie;
  4) sistemul de tratare a apei pentru irigare prin diferite metode;
  5) instalații pentru producerea energiei din surse regenerabile, ca parte componentă a
  proiectului.
 2. Subiectul subvenționării în cadrul prezentei măsuri este fermierul sau asociațiile
  utilizatorilor de apă pentru irigații.
 3. Condițiile specifice pentru obținerea subvenției sunt:
  1) deține teren cu destinație agricolă în proprietate, sau în folosință pentru un termen de cel
  puțin 10 ani, calculați începând cu anul depunerii cererii de subvenționare;
  2) proiect investițional;
  3) deține documentația de proiect elaborată de proiectant certificat, după caz schița de
  proiect cu devfizul de cheltuieli;
  4) solicitantul deţine actele permisive pentru investiţia efectuată, conform Legii privind
  reglementarea prin autorizare a activităţii de întreprinzător nr.160/2011;
  5) deține permisiunea scrisă a autorității administrației publice locale care gestionează în
  numele statului/unității administrativ-teritoriale sistemul de irigații și/sau desecare aflat în
  proprietatea statului/unității administrativ-teritoriale, în cazul asociațiilor utilizatorilor de apă
  pentru irigare ce dețin în comodat sistem de irigații și/sau desecare aflată în proprietatea publică.
 4. Mărimea subvenției constituie:
  1) 50 % din valoarea proiectului investițional eligibil, dar nu mai mult de 3.0 mil. lei per
  fermier;
  2) 75 % din valoarea proiectului investițional eligibil, dar nu mai mult de 7,0 mil. lei, pentru
  proiectele investiționale implementate de către asociațiile utilizatorilor de apă pentru irigații.
 5. Pentru obţinerea subvenției solicitantul prezintă următoarele documente confirmative,
  după caz:
  1) copia de pe contractul de vînzare-cumpărare;
  2) dovada deținerii contului bancar deschis la o bancă comercială din Republica Moldova în
  lei moldoveneşti;
  3) copia de pe documentele primare contabile;
  4) documentul primar privind contabilizarea mijlocului fix, pentru utilaje, echipamente şi
  alte bunuri eligibile care necesită a fi instalate;
  5) pentru investițiile efectuate în elimentele infrastructurii de irigare, solicitantul prezentă
  următoarele documente confirmative:
  a) copia documentației de proiect, schiței de proiect și devizului de cheltuieli;
  b) permisiunea scrisă a autorității administrației publice locale care gestionează în numele
  statului/unității administrativ-teritoriale sistem de irigații și/sau desecare aflată în proprietatea
  statului/unității administrativ-teritoriale, în cazul asociațiilor utilizatorilor de apă pentru irigare ce
  dețin în comodat sistem de irigații și/sau desecare aflată în proprietatea publică.
  c) copia de pe devizul de cheltuieli elaborat de specialiști atestați;
  d) procesul-verbal de executare a lucrărilor;
  e) procesul-verbal de recepţie finală.
 6. Beneficiarul asigură menținerea obiectului subvenționării pe perioada a 5 ani din
  momentul emiterii actului administrativ de subvenționare. Pentru nerespectarea prevederilor din
  proiect, persoanele responsabile poartă răspundere civilă, contravenţională sau penală, după caz.
  Secțiunea a 4-a
  Investiții în bazine de acumulare a apei pentru irigare
 7. Domeniul de intervenție: întru asigurarea rezilienței climatice se stimulează
  subvenționarea investițiilor efectuate în bazine de acumulare a apei pentru irigare, prin:
  1) efectuarea lucrărilor de construcţie sau reabilitare a bazinelor de acumulare a apei,
  inclusiv din ape pluviale pentru irigare, precum şi construcţiile hidrotehnice aferente acestora
  (diguri de protecție contra inundațiilor, sisteme de scurgere);
  2) efectarea investițiilor în materialul de acoperire geomembrană, geotextil.
 8. Subiectul subvenționării în cadrul prezentei măsuri este fermierul sau asociațiile
  utilizatorilor de apă pentru irigați.
 9. Condițiile specifice pentru obținerea subvenției sunt:
  1) proiectul tehnic este elaborat de proiectant certificat;
  2) proiect investițional;
  3) solicitantul deţine actele permisive pentru investiţia efectuată, conform Legii privind
  reglementarea prin autorizare a activităţii de întreprinzător nr.160/2011;
  4) deține permisiunea scrisă a autorității administrației publice locale care gestionează în
  numele statului/unității administrativ-teritoriale sistem de irigații și/sau desecare aflată în
  proprietatea statului/unității administrativ-teritoriale, în cazul asociațiilor utilizatorilor de apă
  pentru irigare ce dețin în comodat sistem de irigații și/sau desecare aflată în proprietatea publică.
 10. Mărimea subvenției constiuie 50 % din valoarea proiectului investițional eligibil, per
  fermier, și 75 % din valoarea proiectului investițional eligibil pentru asociațiile utilizatorilor de
  apă pentru irigații.
 11. Mărimea subvenției acordate în cadrul prezentei măsuri pentru un solicitant, nu depășește
  valoarea a 2,5 mil. lei anual.
 12. Pentru obţinerea subvenției solicitantul prezintă următoarele documente confirmative,
  după caz:
  1) dovada deținerii contului bancar deschis la o bancă comercială din Republica Moldova în
  lei moldoveneşti;
  2) proiect investițional;
  3) copia documentației de proiect, schiței de proiect și devizului de cheltuieli;
  4) permisiunea scrisă a autorității administrației publice locale care gestionează în numele
  statului/unității administrativ-teritoriale sistem de irigații și/sau desecare aflată în proprietatea
  statului/unității administrativ-teritoriale, în cazul asociațiilor utilizatorilor de apă pentru irigare ce
  dețin în comodat sistem de irigații și/sau desecare aflată în proprietatea publică.
  5) copia de pe devizul de cheltuieli, elaborat și verificat de specialiști atestați;
  6) procesul-verbal de executare a lucrărilor;
  7) procesul-verbal de recepţie finală;
  8) documentul primar privind contabilizarea mijlocului fix.
 13. Beneficiarul asigură menținerea obiectului subvenționării pe perioada a 5 ani din
  momentul emiterii actului administrativ de subvenționare. Pentru nerespectarea prevederilor din
  proiect, persoanele responsabile poartă răspundere civilă, contravenţională sau penală, după caz.
 1. Mărimea subvenției constituie:
  1) pentru construcția sau modernizarea exploatației zootehnice, se subvenționează dobândirea
  tehnicii, utilajului și echipamentului sau a materialelor de construcție, prevăzute în anexa nr. 6,
  reieșind din tipul de exploatație zootehnice, în următoarele proporții:
  a) 50% – pentru exploatațiile zootehnice de bovine, porcine, păsări, iepuri de casă, dar nu
  mai mult de 10,0 mil. lei per beneficiar;
  b) 50% – pentru exploatațiile zootehnice de ovine, caprine, pești și cabaline, dar nu mai
  mult de 5,0 mil. lei per beneficiar;

”Suntem foarte încântați câ am depus la finanțare din partea AIPA. În curând vom primi banii înapoi, pe care îi vom reinvesti în plantarea livezii, care de asemenea a fost finanțată prin AIPA.” afirmă doamna Ana, manager MaestroNut, beneficiar al construcției celui mai mare bazin de irigare din Moldova.

Ce se mai poate finanța prin AIPA?

Practic, AIPA finanțează tot spectrul de investiții agricole, zootehnice, vitivinicole și agroturistice, mai detaliat puteți găsi toată informația AICI

Posted in ConstructionTags:
Previous
All posts
Next

Write a comment